Psycholog

Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Psycholog Dziennego Domu Pomocy – Centrum Integracyjno- Rehabilitacyjnego prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z podopiecznymi.

Na zajęciach z psychologiem podopieczni mogą porozmawiać o aktualnych trudnościach, uzyskać wsparcie i pomoc, być wysłuchani i docenieni. Spotkania odbywają się według ustalonego grafiku, ale również w zależności od zgłoszonych potrzeb. Ważnym aspektem, który poruszamy na zajęciach są emocje. Podopieczni uczą się je rozpoznawać, wyrażać je i szukają strategii do radzenia sobie z nimi. W czasie spotkań indywidualnych i grupowych poruszamy takie tematy jak: komunikowanie się z innymi, asertywność, radzenie sobie
ze stresem itd. Na zajęciach grupowych podopieczni integrują się, uczą się współpracować, poznają zagadnienia ważne z punktu widzenia relacji z innymi.

Psycholog wykonuje badania psychologiczne, które pozwalają określić aktualny poziom funkcjonowania intelektualnego i społeczno-emocjonalnego. Psycholog spotyka się z rodzicami/ opiekunami podopiecznych, udziela im wsparcia i pomocy, gdy tego potrzebują.

Powrót na początek strony