Dzień świadomości autyzmu

275908548_390612512566898_2169115634284575463_n.jpg

Zbliża się 2 kwietnia, a to bardzo szczególny czas... Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to dzień bardzo wyjątkowych osób pełnych wrażliwości, emocjonalności i pasji. Osoby z autyzmem są jak motyle na wietrze, każdy z nich jest wyjątkowy i piękny i lata najlepiej jak może. Celem akcji jest ciągłe podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a co najważniejsze zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kształtowanie właściwych postaw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to ważne hasła, które w miesiącu kwietniu nabierają szczególnego znaczenia. Przygotowując się do tego dnia przeprowadziliśmy warsztaty dla wolontariuszy i uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina, dzięki którym mogli oni poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Powrót na początek strony