Wizyta słuchaczy Szkoły Policealnej "Żak"

Bez nazwy.jpg

(Relacja oraz zdjęcia autorstwa słuchaczy)

Za nami ostatnie wyjście, w tym roku szkolnym.

Słuchacze I, II i III semestru kierunku Terapeuta zajęciowy odwiedzili Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne w Puławach.

Podczas wizyty zapoznali się z historią, organizacją oraz zadaniami realizowanymi przez placówkę. Obserwowali zajęcia kulinarne i z arteterapii.

Pani psycholog przedstawiła nam etapy postępowania z podopiecznymi w placówce.

Mieliśmy możliwość sprawdzenia naszej wiedzy, pracując w grupach nad ustaleniem potrzeb osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Wspólnie zastanawialiśmy się nad cechami, jakie powinien mieć dobry terapeuta zajęciowy. Ponadto, wysłuchaliśmy pogadanki Pani fizjoterapeutki na temat znaczenia ergonomii w procesie terapeutycznym.

Na zakończenie spotkania Pani pielęgniarka udzieliła nam cennych wskazówek dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach.

Serdecznie dziękujemy za bardzo miłe i życzliwe przyjęcie.

 

https://pulawy.zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/terapeuta-zajeciowy

https://www.facebook.com/share/JMohULefs5A7foGU/?mibextid=LQQJ4d

Bardzo dziękujemy za wizytę oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Powrót na początek strony