Zajęcia z psychologiem

Psycholog Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z podopiecznymi.

Najważniejszym elementem spotkań z psychologiem jest praca nad poczuciem własnej wartości i wiarą we własne siły. Przy zajmowaniu się aktualnymi trudnościami często wykorzystujemy zasoby, czyli mocne strony podopiecznych dlatego tak wielki nacisk kładziemy na umiejętność wyróżnienia ich przez uczestników zajęć.

Na zajęciach z psychologiem podopieczni mogą porozmawiać o aktualnych trudnościach, uzyskać wsparcie i pomoc, być wysłuchani i docenieni. Odbywają się według ustalonego grafiku, ale również w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Bardzo ważnym aspektem, który poruszamy na zajęciach są emocje. Podopieczni uczą się wyrażać emocje, rozpoznawać je i szukają strategii do radzenia sobie z nimi.  Ważne jest, by mogli poczuć się bezpiecznie i wiedzieli, że mogą rozmawiać na każdy temat i w każdym momencie.

W czasie spotkań indywidualnych i grupowych poruszamy takie tematy jak: komunikowanie się z innymi, asertywność, radzenie sobie ze stresem itd.

Psycholog wykonuje badania psychologiczne, które pozwalają określić aktualny poziom funkcjonowania intelektualnego i społeczno-emocjonalnego.

Psycholog ściśle współpracuje z terapeutami ośrodka i spotyka się z rodzicami podopiecznych. Raz w roku psycholog przekazuje rodzicowi pisemną informację pozytywną na temat podopiecznego, uzyskaną na podstawie obserwacji wszystkich pracowników ośrodka.

Spotkania z psychologiem odbywają się zgodnie z zasadą, że każdy jest ważny, ma mocne strony i że ma prawo odczuwać wszystkie emocje, również te nieprzyjemne.

Powrót na początek strony